WWW.982000.COM,W W W . 9 8 1 5 4 3 . C O M,W W W . 5 8 8 7 7 7 . C O M
2019-06-30 来源:WWW.982000.COM

WWW.982000.COM

”《封龙山碑》初拓本,九行“品物流行之“品”字上“口”部未于上石泐相连;十行“其辞曰”之“其”字上横未泐;十三行“穑民用章”之“章”字已损,但“品”字上“口”部基本未于上石泐连,“其”字上横也未泐,应为清咸丰时较好之拓本。国旧秩而祭之,以为三望。

杨守敬《平碑记》云:“汉隶气魄之大,无逾此。亡新之际,失其典祀。

WWW.982000.COM,因搬运工嫌其沉重,乃截裂为二,后虽经嵌合,但裂纹清晰可见。

其辞曰:  天作高山,实为封龙。《封龙山颂》评四《封龙山颂》也称《封龙山碑》,东汉延熹七年(公元一**年)十月立。

汉隶气魄之大,无逾于此。清杨守敬《评碑记》云:雄伟劲健,《鲁峻碑》尚不及此也,汉隶气魄之大,无逾于此。

虽皆为丰碑大碣,而《礼器碑》则显然精谨得多,其粗细变化,出于安排,出于老于斯道者胸有成竹的挥运,所以线条粗细分明,绝无犹豫。W W W . 3 4 9 2 3 4 . C O MW W W . 6 4 6 2 2 . C O M。

由于刻工掩翳笔意和原貌,临习者当审慎求之,且最忌依样葫芦逐形而下的做法。2018年浙江省造型艺术青年人才培养“新峰计划”创作成果展于11月29日——12月5日在浙江展览馆举行。

2018年浙江省造型艺术青年人才培养“新峰计划”创作成果展于11月29日——12月5日在浙江展览馆举行。”《封龙山颂》也称《封龙山碑》,东汉延熹七年(公元一**年),为祀山颂神而立。

  传世旧拓本有“初拓未断本”和“断后拓本”两类。隶书,十五行,行二十六字。

学隶不难于精工而难于雄肆,所以,学《封龙山颂》首先要得其大气盘旋。 这是一块在用笔上很近似《石门颂》和《杨淮表记》的汉碑。

汉代石雕、瓦当之类,多不是精雕细琢的,更显其浑莽。学隶不难于精工而难于雄肆,所以,学《封龙山颂》首先要得其大气盘旋。

  祭祀神灵的碑刻,以“元氏五碑”为最,五碑指《封龙山颂》、《祀三公山碑》、《山公山碑》、《无极山碑》、《白石神君碑》,为河北元氏县祭祀山神所立。清方朔《枕经金石跋》称其“字体方正古健,有孔庙之《乙瑛碑》气魄,文尤雅饬,确是东京人手笔。

相关链接
热点推荐